bg

Běhání pro veřejnost

Určeno pro příchozí, kteří chtějí pouze využívat stadion, ale nechtějí se stát členem klubu. Nemají možnost využívat zázemí stadionu a stadion mohou využívat pouze v dopoledních hodinách nebo v hodinách mimo hlavní tréninkové hodiny  (15:30 – 18:30).

   Informace:     Jan Koutník     e-mail: jkoutnik@sp4.cz 

Výše příspěvku pro veřejnost je stanovena na 1000,- Kč na jeden rok. Po uhrazení platby dostane každý identifikační náramek s čipem, kde je nahrána platnost.

Nejdříve je třeba vyplnit přihlášku pro nového člena zde.

K platbě příspěvku budete následně vyzváni mailem, kde budou uvedeny veškeré platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.)

Pro každého člena musí být provedena jedna platba.