bg

___________________________________________________________________

Plánované projekty

______________________________________________________________________________________________________

Přestavba víceúčelové haly

Sportovní hala na Děkance je v provozu od sedmdesátých let minulého století. Svoji současnou podobu dostala po dostavbě zázemí v roce 1984 a definitivně v roce 2021, kdy byla provedena kompletní rekonstrukce jak sportovní haly, tak jejího zázemí. Původní kancelářské prostory byly přestavěny na šatny, sprchy a kanceláře trenérů a spodní šatny byly upraveny do standardu 21.století. Sportovní hala samotná pak byla kompletně zateplena včetně nového střešního pláště, tepelně izolačních oken a fasády. Uvnitř haly přibylo gymnastické nářadí a náčiní, prostor pro nácvik vrhů. Nově bylo otevřeno Bistro na dvoustovce.

Návrh na rekonstrukci haly počítá s komplexní přestavbou zázemí haly a úpravou sportovní plochy tak, aby odpovídala i atletickým potřebám. Tartanová rovinka umožní pořádat závody v běhu na 60 metrů a 60 metrů s překážkami, vzniknou sektory pro skok daleký, skok vysoký, skok o tyči a vrh koulí. Současně zůstane zachován vnitřní prostor, který umožní pořádat utkání v házené, sálové kopané, hokejbalu, florbalu a basketbalu.

Budeme rádi, když se o Vaše připomínky s námi podělíte na sp4@sp4.cz.

Studie rekonstrukce sportovní haly Děkanka

______________________________________________________________________________________________________

Vrhačská plocha

Vrhačská plocha byla dlouhá léta kvůli stísněným podmínkám na stadiónu Děkanka palčivým problémem Spartaku Praha 4. Plocha je situována v severní části stadionu a je tvořena navážkami. Definitivní poloha pro odhodové sektory byla nalezena až v roce 2012, kdy došlo k „obrácení“ pozice odhodového sektoru pro disk/kladivo a sektor se tak přiblížil své podobě ze 70. let.

Cílem projektu je stabilizace svahu na západní straně vrhačské louky. Tento svah strmě „padá“ k objektům garáží. Spartak Praha 4 proto chce svah zpevnit opěrnou zdí, která zajistí jeho stabilitu a zároveň prodlouží dopadovou plochu na cca. 80 metrů.

Projekt opěrné zdi

___________________________________________________________________

Realizované projekty

Nakloněná dráha a úprava jihozápadního svahu na stadionu Děkanka 

Na začátku roku 2016 byla v rámci úpravy zanedbaného jihozápadního svahu stadionu provedena novostavba tréninkové trati, která je umístěna do profilu terénu tak, že sklon tratě je přibližně 7%, tzn. 3,5°. Trať začíná nad schodištěm ve středu západní části stadionu nad ulicí Pod Děkankou. Tréninková trať má délku 53 metrů a šířku 3 metry. Nejvyšší bod tréninkové trati navazuje na výškovou úroveň stávající běžecké trati s povrchem z umělé trávy západně od běžeckého oválu na stadionu.

Tímto sportovním sektorem je definitivně dobudován stadion z jihozápadní strany a zároveň tento sektor umožní atletickému oddílu rozšířit kapacity pro poskytování sportovního vyžití. Tréninková plocha - nakloněná dráha s umělým tartanovým povrchem, umožňuje provádět silově-vytrvalostní trénink pro všechny věkové kategorie.

Spartak Praha 4 velice děkuje hlavnímu městu Praze za podporu této investiční akce v rámci grantového řízení, díky které se podařilo vybudovat excelentní tréninkový prostor. Díky patří i MČ Praha 4, která též podpořila dobudování tohoto sektoru.

_____________________________________________________________________________________________________

Nové tyčkařské doskočiště

Staré tyčkařské doskočiště již nevyhovovalo parametrům pravidel IAAF, a proto v roce 2015 začala příprava pro vybudování nového tyčkařského doskočiště. V první fázi bylo potřeba rozšířit základovou betonovou desku pod doskočištěm, tak aby se na ní celé doskočiště vešlo a zároveň nedocházelo k zatékání srážkové vody do jednotlivých dílů.

V roce 2016 pak bylo zakoupeno doskočiště Atlantis A a samozřejmě nové stojany. Dnešní podoba doskočiště tak plně odpovídá standardům IAAF pro skok o tyči. Doskočiště je navíc zvětšeno jak na délku, tak na šířku, aby bylo eliminováno riziko zranění při dopadu.

Prostředky pro pořízení tohoto sektoru pocházely z grantových prostředků hlavního města Prahy, za což jí Spartak Praha 4 děkuje.

____________________________________________________________________________________________________

Nový vrhačský sektor

V roce 2015 došlo k dokončení přesunu vrhačského sektoru. Nové umístění kruhů umožnuje hody kladivem do vzdálenosti 65-80 metrů. Další případné prodloužení sektoru umožní náš projekt vrhačské plochy s opěrnou zdí. Celý vrhačský sektor je zabezpečen vysokým oplocením. V sektoru byly vybudovány dva kruhy na disk a kladivo. Zároveň byla zakoupena klec s mezinárodnímy parametry. V roce 2018 bylo dobudováno osvětlení vrhačské plochy pro tréninky ve večerních hodinách.

Prostředky pro pořízení tohoto sektoru pocházely z grantových prostředků hlavního města Prahy, za což jí Spartak Praha 4 děkuje.

 

____________________________________________________________________________________________________

Osvětlení dráhy

V roce 2018 došlo k vybudování první části finálního řešení osvětlení běžecké dráhy na stadionu. Došlo k postavení dvou 11m sklápěcích sloupů sloupů umístěných v rozích stadionu cca na startu 100m a 200m.  Na každém sloupu je umístěno LED osvětlení s příkonem 800w což odpovídá výkonu 4kW běžného osvětlení. 

Prostředky pro pořízení tohoto sektoru pocházely z grantových prostředků hlavního města Prahy a městské části Prahy 4, za což Spartak Praha 4 děkuje.