bg

Příspěvky

Výše příspěvků u členů oddílu od 16ti let je stanovena na 1200,- Kč a povinnost odpracovat 26 hodin na brigádách či pořadatelstvích. Neodpracovaná hodina je penalizována 130,- Kč.
(Pozn. Mimo příspěvků se vybere u každého nového člena zápisné, které činí 400,- Kč.)

Po zaplacení a připsání platby na náš účet je možné na osobním účtu člena stáhnout PDF potvrzení.

   Reklamace: prispevky@sp4.cz     

Snížení příspěvků

V odůvodněných případech (nevyužívání sportovišť, sociální problémy apod.) může člen klubu požádat výbor o určité snížení příspěvků, nejméně však na 200,- Kč.
Trenéři a členové výboru odvedou základní příspěvek ve výši 100,- Kč, zbytek jim bude zúčtován jako odměna za výkon funkce.
Členové klubu, platící plné příspěvky, mohou uplatnit také slevu na svoje děti do výše 25% stanovené částky.

Platba příspěvků na účet

Příspěvky se platí přímo na účet atletického oddílu 637707628/5500. 

K platbě příspěvků budete vyzváni mailem, kde budou uvedeny veškeré platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.).

Pro každého člena musí být provedena jedna platba.

Příspěvky mládeže

Příspěvky staršího žactva - jednorázově 3500,- Kč ročně nebo 2 x 2000,- Kč ve dvou splátkách

Příspěvky mladšího žactva - jednorázově 4000,- Kč ročně nebo 2 x 2500,- Kč ve dvou splátkách

Příspěvky přípravky -  jednorázově 5000,- Kč ročně nebo 2 x 3000,- Kč ve dvou splátkách

 

Mimo příspěvků se vybere u každého nového člena zápisné, které činí 400,- Kč.

Jednorázovou platbu je možné platit pouze v lednu na kalendářní rok.

Snížení příspěvků u mládeže

Za sourozence v kategoriích starší žactvo až přípravka se platí u jednoho sourozence plná částka příspěvků a u dalších sourozenců polovina stanovené částky.
Příklad 1: sourozenci starší žák (3500) + přípravka (5000) = částka k zaplacení za sourozence je 6000,- Kč  (3500+(5000/2))
Příklad 2: sourozenci starší žák (3500) + mladší žák (4000) + přípravka (5000) = částka k zaplacení za sourozence je 8000,- Kč  (3500+(4000/2)+(5000/2))

Brigády

U členů oddílu od 16ti let je stanovena povinnost odpracovat 26 hodin na brigádách či pořadatelstvích. Neodpracovaná hodina je penalizována 130,- Kč.

   Evidence a reklamace:     Martina Feherová        e-mail: mfeherova@sp4.cz

Snížení povinnosti brigád

V odůvodněných případech (nevyužívání sportoviště, bydliště mimo Prahu apod.) může člen klubu požádat výbor o určité snížení počtu odpracovaných hodin.