bg

Běhání pro veřejnost

Určeno pro příchozí (běžec-veřejnost), kteří chtějí pouze využívat stadion, ale nechtějí se stát standardním členem klubu. Nejedná se o službu pronájmu stadionu, je zakázáno provozovat na stadionu soukromou činnost za účelem zisku. Běžci-veřejnost nemají možnost využívat zázemí stadionu a stadion mohou být pouze v dopoledních hodinách nebo v hodinách mimo hlavní tréninkové hodiny (15:30 – 19:00). V případě mimořádných událostí (soukromé akce, pronájmy, atletické závody, fotbalové zápasy, …) je pro veřejnost stadion nepřístupný.

   Informace a vydání ID náramku:       e-mail: vb@sp4.cz 

Výše příspěvku pro veřejnost je stanovena na 1200,- Kč na jeden rok.

V přídě registrace v průběhu roku bude poměrná částka odečtena od roční platby v pravidelné roční plabě v následujícím roce.

Po uhrazení platby dostane každý identifikační náramek s čipem, kde je nahrána platnost.

Nejdříve je třeba vyplnit přihlášku pro nového člena zde.

K platbě příspěvku budete následně vyzváni mailem, kde budou uvedeny veškeré platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.) Pro každého člena musí být provedena jedna platba.

Zaplacením příspěvku se dotyčný zavazuje k tomu, že stadion bude využívat dle stanovených pravidel, v určeném čase a nebude stadion využívat k vlastnímu finančnímu obohacování. Běžec-veřejnost může být na stadionu vyzván jakýmkoli členem k identifikaci náramkem s čipem. Při porušení pravidel může být dotyčný vykázán ze stadionu.

 

Ukončení členství

Oznámení o ukončení členství zasílejte: clenstvi@sp4.cz